Projecten

Herinrichting parkeerterrein Jumbo Broekhovenseweg

Voor Heerkens van Bavel voert TTO Sloop & Infra de sloop- en herinrichtingswerkzaamheden uit ten behoeve van de vernieuwing van het parkeerterrein Jumbo Broekhovenseweg. Inmiddels is oude bebouwing verwijderd en is op het gehele terrein een nieuwe asfaltlaag (ruwweg 2.650m² asfalt) en belijning voorzien.  

 Bekijk project

Rabobank Rijen – Transformatie bankkantoor naar 7 appartementen + commerciële ruimte

In opdracht van Bouwbedrijf Maas-Jacobs is TTO Sloop & Infra in Rijen begonnen aan het strippen van het voormalige Rabobank kantoor. Het betreft hier o.a. het verwijderen van betimmering, systeemplafonds, metalen kabelgoten, tussenwanden, bestaande vloeren en overige aanwezige aansluitingen en voorzieningen. Tevens wordt er asbestsanering door TTO Sloop & Infra uitgevoerd. Het pand in de Hoofdstraat […]

 Bekijk project

Sanering Europalaan 9-11 te Rijen

In opdracht van GeJa Ontwikkeling BV te Rijen heeft TTO Sloop & Infra de bodemsanering van Europalaan 9-11 te Rijen verzorgd. Op een terreingrootte van circa 8.000M² betrof het grofweg 6.000 ton vervuilde grond. De vervuiling was onder meer opgebouwd uit kobalt, barium, zink, koper, asbest en olie. Op basis van de locatie diende bij […]

 Bekijk project

Nieuwbouw 9 NOM woningen Generaal Smutslaan Tilburg

Voor Hendriks Coppelmans Uden BV heeft TTO het grond- en straatwerk ten behoeve van de nieuwbouw van 9 zogeheten NOM (nul op de meter) energie-neutrale woningen aan de Generaal Smutslaan te Tilburg in uitvoering. Onder de werkzaamheden o.m. realisatie van de bouwplaatsinrichting, het ontgraven en afvoeren van plm. 750m³ grond, opschonen van grond uit funderingspalen, […]

 Bekijk project

Nieuwbouw Breda Vooruit – Fase C

In opdracht van Dura Vermeer, verzorgt TTO Sloop & Infra het grondwerk, de aanleg van de riolering en de bestrating voor Blok C van het project ‘Breda Vooruit’. Het betreft in totaal 8.000m³ grondverzet, daarnaast wordt er 300m¹ PVC-riolering aangelegd en wordt in totaal 2.700m² verhardingen aangebracht.

 Bekijk project

Grondwerk en Infra t.b.v. nieuwbouw B&G te Veldhoven

In opdracht van Wijnen Bouw en Services BV, verricht TTO Sloop & Infra ten behoeve van de nieuwbouw van B&G te Veldhoven, een aantal werkzaamheden. Hierbij verzorgen wij onder andere 14.000m² verharding van het buitenterrein, inclusief onder- en bovengrondse Infra. Tevens verzorgen wij het grondwerk voor 10.000m² bedrijfshallen en 1.000m² kantoorruimte.

 Bekijk project

Nieuwbouw ECR te Oirschot

Behorend bij de nieuwbouw van 10.000m² warehouse en 2.500m² kantoorruimte ten behoeve van ECR Nederland, heeft TTO Sloop & Infra een aantal werkzaamheden uitgevoerd. In totaal is er hierbij 12.000m² grondwerk verricht, van het ontgraven t.b.v. de fundering tot het aanbrengen en profileren van puingranulaat. Daarnaast is er 5.400m² terreinverharding voorzien, waarvan 2.000m² bestrating met […]

 Bekijk project

Nieuwbouw Opslag & Productiehal Delicia te Tilburg

Behorende bij de nieuwbouw van een extra productiehal en opslag, zijn door TTO Sloop & Infra verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is het parkeerterrein aan de voorzijde deels uitgebreid en voorzien van nieuwe bestrating met H-klinkers (4400 m2) en is het trailerpark aan de achterzijde voorzien van 600 m2 bedrijfsvloerplaten.

 Bekijk project

Woonrijp maken Prins Bernhardplein te Kaatsheuvel

TTO Sloop & Infra heeft aan het Prins Bernhardplein, ten behoeve van een complex met 14 woningen en 15 appartementen, het infra- en straatwerk verzorgd. Hieronder bijvoorbeeld het aanleggen van hemelwaterafvoersysteem, parkeervakken, trottoirs en rijbaan met in totaal ruim 3000 m² straatwerk.

 Bekijk project

Nieuwbouw Decathlon Breda

Voor de nieuwbouw van Decathlon Breda heeft TTO Sloop & Infra alle grond- en straatwerk verzorgd. Hierbij is ruim 4.000 m² straatwerk gelegd, 2.700 m² graskeien t.b.v. infiltratie en meer dan 10.000 m² asfalt aangebracht.

 Bekijk project