Projecten

Nieuwbouw SOP! Autowas Tilburg Reeshof

In opdracht van Löwik Bouw verzorgt TTO Sloop & Infra het grond-, infra- en straatwerk voor de nieuwbouw van SOP! Autowas in Tilburg. Daarbij zijn onder andere 4 slibvangputten met een capaciteit van 20.000 liter geplaatst, hebben we ruim 6.000m³ grondverzet gehad en wordt er in totaal zo’n 2.500m² straatwerk verzorgd.

 Bekijk project

Grondwerk t.b.v. uitbreiding bedrijfshal Sacha Tilburg

In opdracht van Heerkens van Bavel Bouw BV voerde TTO Sloop & Infra het grondwerk uit voor de uitbreiding van de bedrijfshal van Sacha. Op Industrieterrein Katsbogten te Tilburg zal zo’n 2000m² extra magazijnruimte zal worden voorzien.   Er wordt in totaal 1100m³ grond aangebracht t.b.v. terreinverhoging en ongeveer 600m³ puinfundering t.b.v. een betonvloer. Uiteindelijk […]

 Bekijk project

Strip- en sloopwerk 47 woningen Brabantpark Dongen

Voor Woningcorporatie Casade heeft TTO Sloop & Infra de strip- en sloopwerkzaamheden van 47 bestaande woningen aan het Brabantpark te Dongen uitgevoerd. Aansluitend zal op de plaats van de voormalige bouw een nieuwbouw herrijzen mèt terugkeergarantie voor de huidige bewoners.

 Bekijk project

Aanleg parkeervoorziening Kantorenpark EnTrada

In opdracht van – verricht TTO Sloop & Infra ten behoeve van de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening voor kantorenpark EnTrada het geheel aan grond- en bestratingswerkzaamheden. Na voorbereiding van het terrein (o.m. met aanleg van ruim 300m¹ riolering, gestuurde boringen voor leidingwerk etc.) is uiteindelijk zo’n 4.000m² straatwerk verzorgd.

 Bekijk project

Herinrichting parkeerterrein Jumbo Broekhovenseweg

Voor Heerkens van Bavel voert TTO Sloop & Infra de sloop- en herinrichtingswerkzaamheden uit ten behoeve van de vernieuwing van het parkeerterrein Jumbo Broekhovenseweg. Inmiddels is oude bebouwing verwijderd en is op het gehele terrein een nieuwe asfaltlaag (ruwweg 2.650m² asfalt) en belijning voorzien.  

 Bekijk project

Rabobank Rijen – Transformatie bankkantoor naar 7 appartementen + commerciële ruimte

In opdracht van Bouwbedrijf Maas-Jacobs is TTO Sloop & Infra in Rijen begonnen aan het strippen van het voormalige Rabobank kantoor. Het betreft hier o.a. het verwijderen van betimmering, systeemplafonds, metalen kabelgoten, tussenwanden, bestaande vloeren en overige aanwezige aansluitingen en voorzieningen. Tevens wordt er asbestsanering door TTO Sloop & Infra uitgevoerd. Het pand in de Hoofdstraat […]

 Bekijk project

Sanering Europalaan 9-11 te Rijen

In opdracht van GeJa Ontwikkeling BV te Rijen heeft TTO Sloop & Infra de bodemsanering van Europalaan 9-11 te Rijen verzorgd. Op een terreingrootte van circa 8.000M² betrof het grofweg 6.000 ton vervuilde grond. De vervuiling was onder meer opgebouwd uit kobalt, barium, zink, koper, asbest en olie. Op basis van de locatie diende bij […]

 Bekijk project

Nieuwbouw 9 NOM woningen Generaal Smutslaan Tilburg

Voor Hendriks Coppelmans Uden BV heeft TTO het grond- en straatwerk ten behoeve van de nieuwbouw van 9 zogeheten NOM (nul op de meter) energie-neutrale woningen aan de Generaal Smutslaan te Tilburg in uitvoering. Onder de werkzaamheden o.m. realisatie van de bouwplaatsinrichting, het ontgraven en afvoeren van plm. 750m³ grond, opschonen van grond uit funderingspalen, […]

 Bekijk project

Nieuwbouw Breda Vooruit – Fase C

In opdracht van Dura Vermeer, verzorgt TTO Sloop & Infra het grondwerk, de aanleg van de riolering en de bestrating voor Blok C van het project ‘Breda Vooruit’. Het betreft in totaal 8.000m³ grondverzet, daarnaast wordt er 300m¹ PVC-riolering aangelegd en wordt in totaal 2.700m² verhardingen aangebracht.

 Bekijk project

Grondwerk en Infra t.b.v. nieuwbouw B&G te Veldhoven

In opdracht van Wijnen Bouw en Services BV, verricht TTO Sloop & Infra ten behoeve van de nieuwbouw van B&G te Veldhoven, een aantal werkzaamheden. Hierbij verzorgen wij onder andere 14.000m² verharding van het buitenterrein, inclusief onder- en bovengrondse Infra. Tevens verzorgen wij het grondwerk voor 10.000m² bedrijfshallen en 1.000m² kantoorruimte.

 Bekijk project