Nieuwbouw 9 NOM woningen Generaal Smutslaan Tilburg

Voor Hendriks Coppelmans Uden BV heeft TTO het grond- en straatwerk ten behoeve van de nieuwbouw van 9 zogeheten NOM (nul op de meter) energie-neutrale woningen aan de Generaal Smutslaan te Tilburg in uitvoering.

Onder de werkzaamheden o.m. realisatie van de bouwplaatsinrichting, het ontgraven en afvoeren van plm. 750m³ grond, opschonen van grond uit funderingspalen, profileren van funderingsbalken en aanvullen van funderingen.
Tevens wordt plm. 60m¹ riolering t.b.v. genoemde woningen en bijbehorende bergingen door TTO Sloop & Infra verzorgd en zullen wij plm. 250m² terreinverharding realiseren.

Naarmate de werkzaamheden in het project vorderen, kunt u op deze pagina de meest recente foto’s van het werk inzien.

Opdrachtgever: Hendriks Coppelmans Uden BV
 Terug naar overzicht