Sanering Europalaan 9-11 te Rijen

In opdracht van GeJa Ontwikkeling BV te Rijen heeft TTO Sloop & Infra de bodemsanering van Europalaan 9-11 te Rijen verzorgd.

Op een terreingrootte van circa 8.000M² betrof het grofweg 6.000 ton vervuilde grond.
De vervuiling was onder meer opgebouwd uit kobalt, barium, zink, koper, asbest en olie.
Op basis van de locatie diende bij deze sanering voorts rekening gehouden te worden met NGE (Niet Gesprongen Explosieven) en Archeologisch onderzoek.

Alle saneringswerkzaamheden zijn conform BRL7000 uitgevoerd.
Tevens heeft TTO Sloop & Infra de gehele milieukundige begeleiding conform BRL6000 verzorgd.

Opdrachtgever: GeJa Ontwikkeling BV te Rijen
 Terug naar overzicht