Projecten

Woonrijp maken Prins Bernhardplein te Kaatsheuvel

TTO Sloop & Infra heeft aan het Prins Bernhardplein, ten behoeve van een complex met 14 woningen en 15 appartementen, het infra- en straatwerk verzorgd. Hieronder bijvoorbeeld het aanleggen van hemelwaterafvoersysteem, parkeervakken, trottoirs en rijbaan met in totaal ruim 3000 m² straatwerk.

 Bekijk project

Nieuwbouw Decathlon Breda

Voor de nieuwbouw van Decathlon Breda heeft TTO Sloop & Infra alle grond- en straatwerk verzorgd. Hierbij is ruim 4.000 m² straatwerk gelegd, 2.700 m² graskeien t.b.v. infiltratie en meer dan 10.000 m² asfalt aangebracht.

 Bekijk project

Nieuwbouw Rabobank kantoor Waalwijk

Als onderdeel van de nieuwbouw van kantoor Rabobank Langstraat, Taxandriaweg te Waalwijk voert TTO Sloop & Infra een aantal belangrijke werkzaamheden uit. Alle grondwerk en straatwerk, waaronder het aanleggen van een inpandige parkeergarage en parkeerterrein op perceel. Aanleggen terras inclusief plaatsen zitbanken. Met het oog op milieu en duurzaamheid  is er bewust gekozen om hemelwater niet rechtstreeks op het riool te […]

 Bekijk project

Woonrijp maken Taalstraat – Torenstraat, Vught

Na sloop van bestaande bebouwing is op de locatie gesaneerd, nieuwe riolering aangelegd en uiteindelijk het geheel opnieuw van circa 1300 m² straatwerk voorzien.   Project opgeleverd d.d. 24 november 2016

 Bekijk project

Bernardusplein, Tilburg

Herinrichten Bernardusplein.

 Bekijk project

Audi Centrum, Tilburg

Sloopwerk, grondwerk, bestrating en asfaltverhardingen.

 Bekijk project

Swaans Transport, Tilburg

Aanleggen tijdelijke parkeerplaats van gebruikte vloerplaten. Oppervlakte 2500 m2 benodigde tijd 4 dagen inclusief grondwerk.

 Bekijk project

Dok 64, Breda

Parkeerkelder ontgraven tot 6.80 m2 minus Maaiveld, ontgraven en afvoeren van 4000 ton verontreinigde grond, ontgraven en afvoeren van 2000 ton Cat 1grond.

 Bekijk project

Sanering Julianapark, Tilburg

Bodemsanering: 3000 ton verontreinigde grond afvoeren; 2500 ton Cat 1 grond afvoeren; 6000 m2 grond zeven; 1500 ton puin afvoeren; 10.000 m2 grondverzet.

 Bekijk project

Bouwrijp maken vrijstaande woning

Aanbrengen grondverbetering, Grondwerkzaamheden t.b.v. fundering.

 Bekijk project