Projecten

Woonrijp maken Taalstraat – Torenstraat, Vught

Na sloop van bestaande bebouwing is op de locatie gesaneerd, nieuwe riolering aangelegd en uiteindelijk het geheel opnieuw van circa 1300 m² straatwerk voorzien.   Project opgeleverd d.d. 24 november 2016

 Bekijk project

Bernardusplein, Tilburg

Herinrichten Bernardusplein.

 Bekijk project

Audi Centrum, Tilburg

Sloopwerk, grondwerk, bestrating en asfaltverhardingen.

 Bekijk project

Swaans Transport, Tilburg

Aanleggen tijdelijke parkeerplaats van gebruikte vloerplaten. Oppervlakte 2500 m2 benodigde tijd 4 dagen inclusief grondwerk.

 Bekijk project

Dok 64, Breda

Parkeerkelder ontgraven tot 6.80 m2 minus Maaiveld, ontgraven en afvoeren van 4000 ton verontreinigde grond, ontgraven en afvoeren van 2000 ton Cat 1grond.

 Bekijk project

Sanering Julianapark, Tilburg

Bodemsanering: 3000 ton verontreinigde grond afvoeren; 2500 ton Cat 1 grond afvoeren; 6000 m2 grond zeven; 1500 ton puin afvoeren; 10.000 m2 grondverzet.

 Bekijk project

Bouwrijp maken vrijstaande woning

Aanbrengen grondverbetering, Grondwerkzaamheden t.b.v. fundering.

 Bekijk project

Spilcentrum Generalenbuurt te Eindhoven

School met parkeerkelder ontgraven, hellingbaan aanbrengen en kespen uitgraven. 2500 m2 Leem/klei ontrgaven en afvoeren. Aanbrengen verloren puinlaag voor het aanbrengen van de fundering,

 Bekijk project

Malmö Tilburg

Bouwrijp maken, sanering, riolering en bestrating.

 Bekijk project

Bodemsanering voormalig Verbunt terrein, Tilburg

Het ontgraven en afvoeren van 1500 ton verontreinigde grond. Het verwijderen en afvoeren van benzinetank. Het afpompen van de oliedrijflaag. Het leveren en verwerken van 1500 ton grond.

 Bekijk project