Projecten

Sloopwerkzaamheden Centrumplan Gilze

In opdracht van Gemeente Gilze en Rijen voert TTO Sloop & Infra ten behoeve van het ‘Centrumplan Gilze’ sloop- en grondwerk uit aan funderingen, kelders en vloeren behorende bij o.m. de oude zuivelfabriek aan de Lange Wagenstraat. Op een terrein van bijna 2ha groot voeren we allerhande werkzaamheden uit ter voorbereiding op de herinrichting van […]

 Bekijk project

Uitbreiding Claassen Logistics Tilburg

Voor onze opdrachtgever Valeres Industriebouw BV hebben wij het volledige grondwerk verzorgd voor de uitbreiding van de warehouse ruimte van Claassen Logistics te Tilburg. De nieuw te bouwen hal beslaat in totaal 17.000m² warehouse ruimte met 350m²  kantoor op de begane grond. TTO Sloop & Infra heeft in totaal ongeveer 11.000 ton puingranulaat geleverd en […]

 Bekijk project

Nieuwbouw Verbo Tilburg

TTO Sloop & Infra verzorgde voor opdrachtgever Valeres diverse grond- & infrawerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van Verbo te Tilburg. Naast het grondwerk voor 5000m2 bedrijfsruimten, plaatsten we ook een infiltratiesysteem t.b.v. de riolering en verzorgen we ongeveer 1600m2 straatwerk.

 Bekijk project

Herinrichting & nieuwbouw SMO Traverse, Tilburg

Sedert eind 2016 is TTO Sloop & Infra, in opdracht van Hendriks Coppelmans, al direct betrokken geweest bij de herinrichting van het terrein van SMO Traverse aan de Reitse Hoevenstraat. In een tijdsspanne van ruim 3,5 jaar heeft TTO Sloop & Infra de beheersing van welhaast alle disciplines binnen haar vakgebied kunnen demonstreren. Van de […]

 Bekijk project

Nieuwbouw 88 Appartementen Reitse Hoevenstraat, Tilburg

Medio maart 2020 is TTO Sloop & Infra begonnen aan het grondwerk ten behoeve van de nieuwbouw van 88 appartementen aan de Reitse Hoevenlaan te Tilburg.

 Bekijk project

Nieuwbouw appartementenblokken Tobias Asserlaan, Tilburg

Ter voorbereiding op de nieuwbouw van appartementencomplexen voor TBV Wonen, heeft TTO Sloop & Infra een aantal sleuven uitgegraven ten behoeve van o.a. fundering en rioleringswerk.

 Bekijk project

Sloop sportkantine Gerschwinstraat

Bij de rolhockeybaan aan de Gerschwinstraat heeft TTO Sloop & Infra in opdracht van Gemeente Tilburg een precisiesloop uitgevoerd van een voormalige sportkantine.

 Bekijk project

Nieuwbouw bedrijfshal Verbo, Tilburg

Bij Verbo in Tilburg wordt door TTO Sloop & Infra het grond- en straatwerk verzorgd voor een uitbreiding van 5000 m² aan bedrijfsruimten. Hierbij wordt, naast alle reguliere grondwerk, ook een infiltratiesysteem t.b.v. de riolering geplaatst en verzorgen we in totaal zo’n 1600 m² straatwerk.

 Bekijk project

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Hapert

TTO Sloop & Infra heeft bij de RWZI te Hapert zorg gedragen voor het grondwerk zodat ook de nieuw aangebouwde bedrijfsruimte gebruiksklaar is.

 Bekijk project

Nieuwbouw 23 NOM-woningen Burgemeester v/d Mortelplein, Tilburg

TTO Sloop & Infra heeft aan het Burgemeester v/d Mortelplein te Tilburg het grondwerk (waaronder constructie grondkering) ten behoeve van de nieuwbouw van 23 NOM-woningen verzorgd.

 Bekijk project