Sloopwerkzaamheden Centrumplan Gilze

In opdracht van Gemeente Gilze en Rijen voert TTO Sloop & Infra ten behoeve van het ‘Centrumplan Gilze’ sloop- en grondwerk uit aan funderingen, kelders en vloeren behorende bij o.m. de oude zuivelfabriek aan de Lange Wagenstraat.
Op een terrein van bijna 2ha groot voeren we allerhande werkzaamheden uit ter voorbereiding op de herinrichting van het nieuwe ‘Centrum’ dat in Gilze gerealiseerd zal worden.
Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
 Terug naar overzicht