Nieuwbouw Rabobank kantoor Waalwijk

Als onderdeel van de nieuwbouw van kantoor Rabobank Langstraat, Taxandriaweg te Waalwijk voert TTO Sloop & Infra een aantal belangrijke werkzaamheden uit.

Alle grondwerk en straatwerk, waaronder het aanleggen van een inpandige parkeergarage en parkeerterrein op perceel. Aanleggen terras inclusief plaatsen zitbanken.

Met het oog op milieu en duurzaamheid  is er bewust gekozen om hemelwater niet rechtstreeks op het riool te laten afvloeien, maar gebruik te maken van een infiltratiesysteem.

TTO Sloop & Infra heeft hierbij een maatwerkoplossing aangebracht.
Hierbij is rekening gehouden met de kans op onvoorziene vervuiling (olielekkages) uit voertuigen aanwezig op de parkeervakken.
Door een oliefilterend doek in combinatie met biologische microben in te zetten, wordt een eventuele vervuiling op ecologische wijze afgebroken en blijft, na filtering, enkel gereinigd hemelwater over dat vervolgens wordt afgegeven aan het grondwater.

Opdrachtgever: Kleijngeld te Waalwijk
 Terug naar overzicht